Klachtenregeling van ME+U education

1. ME+U education vindt het belangrijk dat jij met plezier terugkijkt op onze opleidingen. Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden, dan kan je contact opnemen met Carla Rhebergen. Jouw opmerking wordt onderzocht en besproken. Samen kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

2. Jij kunt na het overleg of in plaats daarvan een klacht indienen. Dat vraagt dat jij als cursist zelf (en niet iemand anders namens jou) de klacht schriftelijk bij ME+U indient. De volgende gegevens zijn nodig: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht (wat hebben we gedaan of nagelaten om te doen), datum en ondertekening. Je kunt de klacht sturen naar Carla Rhebergen, carla@meplusu.nl of per post naar Plantageweg 16, 7345 AT Wenum Wiesel.

3. Wanneer je jouw klacht hebt gemaild of gestuurd krijg je binnen 24 uur een ontvangstbevestiging dat de klacht is ontvangen en welke procedure, inclusief tijdpad er wordt gevolgd. Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. De beoordeling van de klacht houdt in dat het gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarvan krijg je zo snel mogelijk bericht, in ieder geval binnen vier weken nadat de klacht is binnengekomen. Je krijgt schriftelijk, inclusief onderbouwing een antwoord.

4. De klacht is afgehandeld wanneer jij dat hebt aangegeven of bevestigd. Klachten en de manier van afhandeling worden geregistreerd. De gegevens worden vijf jaar bewaard.

5. Jij als cursist, hebt ook de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst van het overleg na jouw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij jouw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website www.beroepsregeling.nl

Je maakt gebruik van een verouderde web browser.
Daardoor kan het zijn dat deze site niet goed werkt. Plak bovenstaande link in een andere, meer actuele, webbrowser.